Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over een uitvaart regelen

Hoeveel kost een uitvaart?

Eraly is eerlijk en betrouwbaar in afscheid en uitvaart. We staan garant voor een uitstekend evenwicht tussen de kosten en de kwaliteit van elke uitvaart. De opbaring, de overbrenging, de plechtigheid in de kerk, het crematorium of de aula, de crematie, de gemeente, het drukwerk, de bloemen, de kist, de rouwmaaltijd ... het zijn allemaal factoren die de kostprijs van een uitvaart bepalen. Eraly informeert je graag over je mogelijkheden en maakt voor elke uitvaart een raming van de kosten op basis van jouw keuzes.

Is begraven duurder dan cremeren?

De prijs van een begrafenis en een crematie is afhankelijk van verschillende factoren. Veel mensen veronderstellen onterecht dat een begrafenis altijd duurder is dan een crematie. Alles hangt af van jouw specifieke wensen. Vergeet ook niet dat er bij een crematie administratieve en logistieke kosten zijn. Kortom: laat je goed informeren door je uitvaartverzorger voor je een beslissing neemt.

Kan ik mijn uitvaart vooraf komen regelen?

Dat kan zeker. Heel veel mensen regelen hun uitvaart op voorhand, ook wanneer ze nog jong en gezond zijn. Zo bespaar je je nabestaanden heel wat zorgen en verzeker je je van de uitvaartplechtigheid die jij wilt.

Heb ik een bewijs nodig om klein verlet te krijgen wanneer ik een uitvaart bijwoon?

Als werknemer heb je het recht om van het werk afwezig te zijn, met behoud van loon, voor familiegebeurtenissen. De werkgever moet hiervan liefst vooraf worden verwittigd. Bij het overlijden van een nabestaande mag een werkgever niet vragen om een bewijs van deelname aan de uitvaartplechtigheid. De verklaring van overlijden van de ambtenaar van burgerlijke stand kan als afdoende bewijs worden beschouwd. Sommige uitvaart en gemeentelijke administraties leveren attesten of aanvullende verklaringen af van aanwezigheid op begrafenissen, maar die zijn dus niet noodzakelijk voor het bekomen van klein verlet. Er bestaat geen officieel document dat gebruikt kan worden als aanwezigheidsbewijs. Het gezond verstand van de werkgever zou in principe een akte van overlijden of een rouwbrief aanvaarden.

De regelgeving staat uitgewerkt in: Attesten van aanwezigheid op begrafenissen - omzendbrief van 1 september 1994 - B.S. 22.9.1994

Wat is een wilsbeschikking?

In de context van een uitvaart die vooraf is besproken, is een wilsbeschikking het draaiboek voor je uitvaart. Al je wensen voor je uitvaart staan hierin tot in de kleinste details beschreven.

Wat is een crematiekist?

Een crematiekist bestaat niet in België. Elke kist die in ons land wordt verkocht, voldoet aan alle milieueisen en is geschikt voor crematie.

Kan ik in een andere stad of gemeente begraven worden?

Je mag begraven worden in de stad of gemeente waar je gedomicilieerd of overleden bent. Indien je in een andere stad of gemeente begraven wilt worden, kan dat meestal op voorwaarde dat je een extra taks voor niet-inwoners betaalt. Daarnaast word je soms ook verplicht om een concessie aan te kopen. De modaliteiten hiervan verschillen van stad tot stad en van gemeente tot gemeente.

Mag ik zelf een doodskist maken?

Dat mag, maar de kist moet wel voldoen aan de huidige milieunormen die de Vlaamse regering heeft opgelegd (geen mdf of andere triplexplaten waarin giftige lijmen verwerkt zijn, uitsluitend lak en vernis op waterbasis, geen binnenbekleding uit zink of lood). Je moet ook de maximumafmetingen respecteren en ervoor zorgen dat de kist voldoende sterk is.

Mag ik in een buitenlandse kist begraven worden?

Neen. Buitenlandse kisten voldoen niet aan de normen voor kisten die de Vlaamse regering heeft opgesteld. Die kisten mogen dus niet gecremeerd of begraven worden. Daarom moet er bij een repatriëring altijd een nieuwe kist worden aangekocht.

Mag ik de as van mijn dierbare thuis bewaren?

Ja, dat mag, als de overledene een aanvraag tot thuisbewaring op de gemeente heeft laten registeren. Ontbreekt die registratie? Dan moeten alle betrokken familieleden samen een aanvraag doen.  

Kan ik de as van mijn dierbare in mijn eigen tuin uitstrooien of begraven?

Ja, indien de tuin jouw eigendom is. Is dat niet zo? Dan moet je een schriftelijke goedkeuring krijgen van de eigenaar.

Kan de overledene ook thuis worden opgebaard?

Meestal wordt de overledene op vraag van de nabestaanden en met respect voor elke levensbeschouwing, opgebaard in onze eigen begroetingskamer. Als je de behoefte voelt om thuis afscheid te nemen van een dierbare, dan wordt de overledene met uiterste zorg gekleed en opgemaakt volgens jouw wensen. Eraly stelt alles in het werk om de opbaring thuis mogelijk te maken. Toch beperken de weersomstandigheden en de praktische regeling vaak de mogelijkheden. Een zogenaamd bed met koeling staat niet altijd garant voor optimale bewaring. Bovendien moet je ook rekening houden met de ontvangst van familie, vrienden en kennissen tijdens de rouwbezoeken. Dat kan erg belastend zijn in een periode waarin het rouwproces veel energie van je vraagt.

Mag ik iets dierbaars in de kist stoppen?

Zelfgemaakte tekeningen, brieven of dierbare voorwerpen mogen mee in de kist op voorwaarde dat ze voldoen aan de milieuwetgeving. Objecten uit kunststof zijn bijvoorbeeld niet toegestaan.

Wat is LEIF?

LEIF staat voor LevensEindeInformatieForum. Deze vzw is een open initiatief van mensen en verenigingen die streven naar een waardig levenseinde voor iedereen, waarbij respect voor de wil van de patiënt vooropstaat. Deze vereniging helpt je bij de opstelling van een wilsverklaring voor bijvoorbeeld euthanasie, orgaandonatie of wijze van teraardebestelling. Je vindt meer informatie over deze organisatie op www.leif.be. Wil je contact opnemen met de vzw LEIF? Dat kan via 078 15 11 55 of leiflijn@leif.be

 

Heb je meer vragen over een uitvaart regelen? Laat het ons dan weten. Wij helpen je graag verder.