Esther Becue

weduwe van Jaak Derenette

Keerbergen
26/01/1934
03/07/2020
Afscheid
In beperkte kring

Heel veel sterkte bij het overlijden van Esther. Koester de mooie momenten als dierbare herinneringen aan haar.

Lydie Op de beeck

Warme herinneringen aan onze vriendelijke buurvrouw Esther, dankbaar ook om haar zorgen en attenties voor papa. Veel moed in deze moeilijke tijd.

Eddy en familie,

veel sterkte toegewenst in deze moeilijke tijd.

Indra, Wim, Katrien, Ciska en Timothy

LIK PZ RIHO

Veel sterkte in deze moeilijke periode

Innige deelneming en veel sterkte in deze moeilijke periode.

Karl ten Haaf

Onze oprechte deelneming bij dit groot verlies
Veel sterkte in de moeilijke periode

Régine en Dirk

Heel veel sterkte gewenst.

Eddy en familie,
Heel veel sterkte in deze moeilijke tijd.
Koester de mooie herinneringen en denk er met een glimlach aan terug.

Wij delen in het leed dat u en uw familie treft en wensen u veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Eddy en Familie,

Oprechte deelneming, de mooie herinneringen zullen voor altijd in onze gedachten blijven .

Mijn oprechte deelneming bij het overlijden van uw moeder.

Mijn oprechte deelneming.

Oprechte deelneming.

veel sterkte bij jullie verlies. Innige deelneming.

Met oprechte deelneming

Innige deelneming bij het overlijden van uw mama,schoonmama en jullie oma.Veel sterkte in deze droevige tijden

Beste Eddy en familie,

Wij wensen jullie heel veel kracht toe bij het verwerken van dit heengaan.
Moge de goede herinneringen het leed verzachten.

Veel sterkte,
René en Inge

Christelijke deelneming

Onze oprechte deelneming!

Eddy en familie,
Oprechte deelneming bij het overlijden van uw moeder/ dierbare.

Hubert en Christine Morisse-Clarysse

Oprechte deelneming aan de familie.

Oprechte deelneming

Onze oprechte deelneming.

Onze oprechte deelneming. We wensen de familie veel sterkte toe in deze moeilijke tijden

Eddy en Marleen,
Wij wensen jullie (en natuurlijk ook Bart en Annelies) héél veel sterkte met het verlies van jullie mama/oma/overgrootoma.

Oprechte deelneming...

Eddy,
Innige deelneming bij het overlijden van uw moeder

Veel sterkte bij het verlies van je moeder, onze oprechte deelneming

Oprechte deelneming bij het overlijden van moeder.

Bolle Olivier

onze oprechte en innige deelneming in jullie rouwen....

Esther, het ga je goed.

Guillaume en familie.

innige deelneming aan de familie

Onze oprechte deelneming.

Mijn diepgemeende deelneming.

Eddy en familie,

onze oprechte deelneming bij dit verlies. Veel sterkte.

Anja Deblauwe - Carl Vyncke

Anja Deblauwe

Eddy en familie,
Innige deelneming bij het overlijden van je mama.
Michel en Anne-Marie Goossens-Doumen

Onze oprechte deelneming en heel veel sterkte in deze droevige tijden..

Julie, Sabine D, Daisy, sabine N, Kurt en Dominique

We delen in Uw droefheid bij het overlijden van uw dierbare moeder en wensen U en Uw familie veel sterkte in deze droevige tijd.

Innige deelneming bij het verlies van jullie dierbare

Eddy en familie ,
Onze oprechte deelneming bij het heengaan van je mama, veel sterkte.

Eddy en Marleen,
Langs deze weg willen we onze oprechte deelneming betuigen.
We wensen u en uw familie veel sterkte in deze moeilijke periode.
Frank en Marcy Vanmoortel - Moeyaert

Teken het publieke rouwregister

3 + 7 =